Bedrijven moeten 'aan de bak' met scheiden van afval

Afval scheiden vinden we thuis heel gewoon. Lege flessen houden we apart en papier gooien we in de papierbak. Op het werk, de sportschool of bij de bioscoop doen we dat opeens niet. Dat is best gek toch? Net als thuis moeten ook bedrijven hun afval goed scheiden en niet alles bij het restafval gooien. Met de campagne ‘Doe alsof je thuis bent’ riepen de afvalinzamelbedrijven in 2023 medewerkers op om aan de slag te gaan met het scheiden van afval op het werk.

Minimaal twee gescheiden afvalstromen

Deze campagne krijgt nu een vervolg met ‘Aan de bak’. Een campagne die inzamelaars van bedrijfsafval, aangesloten bij Vereniging Afvalbedrijven en Transport en Logistiek Nederland, zijn gestart op 1 maart 2024. De inzamelbedrijven willen nieuwe klanten die meer dan 240 liter bedrijfsafval kunnen aanleveren áltijd een contract aanbieden voor minimaal twee gescheiden afvalstromen. Het gaat dan bijvoorbeeld om restafval en minimaal één andere afvalstroom zoals gft, plastic en papier. De branche wil bedrijven stimuleren meer afval te scheiden. Van gescheiden afvalstromen worden grondstoffen voor nieuwe materialen en producten gemaakt. Dat is goed voor het milieu én de portemonnee.

Meer afval van kantoren en winkels recyclen

De kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) produceert jaarlijks ruim 5 miljoen ton afval. Momenteel wordt ongeveer de helft daarvan gerecycled. Zo’n 2 miljoen ton wordt als restafval ingezameld en verwerkt. De afvalbranche sluit zich aan bij de ambitie van de rijksoverheid om de hoeveelheid restafval uit de KWD-sector terug te brengen tot 1 miljoen ton per jaar. Afvalbedrijven kunnen dit afval recyclen en zo de overgang naar de circulaire economie versnellen.

Inzamelaars bedrijfsafval mogen samenwerken bij stimuleren recycling

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is van mening dat het initiatief van de inzamelbedrijven aansluit bij de wettelijke scheidingsplicht, die geldt voor (vrijwel) alle bedrijven die afval aanleveren, en bijdraagt aan een duurzame economie. De ACM heeft daarom geoordeeld dat inzamelaars van bedrijfsafval mogen samenwerken bij het stimuleren van recycling. De Vereniging Afvalbedrijven heeft het initiatief vanuit mededingingsoogpunt laten toetsen door de ACM.

 

Meedoen?

  • We nodigen alle bedrijven die bedrijfsafval inzamelen uit om zich bij het initiatief aan te sluiten! Neem contact met ons op voor meer informatie.